اعتماد شما به ما بزرگترین و مهمترین گام شما به سوی موفقیت است        

                                                                                                     

مادرراستای کارازآغازتصمیم گیری تاورودشمابه کشورزیبای آمریکاهمراه وهمقدم شماخواهیم بود.

این مؤسسه ازبدوتاسیس درسال 2002 باهدف تخصصی کردن خدمات دراین زمینه خدمات خودرابه

هموطنان عزیز ارائه میدهد. دراین راه سعی برآن شده  که ضمن پاسخگوئی به مراجعین جدید ترین

تکنولوژی روزرابرای خدمت رسانی بهتروتسهیل درارتباط بین مؤسسه ومراجعین به کارگرفته شود.

تلاش برای جلب  و حفظ  رضایت مراجعین  بزرگترین  سرمایه  در کنار دانش  و تجربیات  می باشد.

دفتر نمایندگی تهران در حال تغییر مکان می باشد و به زودی اعلام می گردد

لذا ازاین پس هیچ گونه همکاری با دفترسفینه پرواز نداشته ومتقاضیان محترم تا مشخص شدن دفتر

نمایندگی جدید با همسراینجانب خانم تهرانی در تماس باشید                         09308998676

مراحل اجرائی وچگونگی خدمات ویژه مؤسسه به شرح زیرمی باشد:

1-تعیین وقت مصاحبه ازکنسولگری آمریکا در دبی همراه با پرداخت visa fee

2- تکمیل نمودن فرم تقاضانامه ویزا ( DS-160 ) صرف نظرازسن

تمامی متقاضیانی که درهتل اینجانب مستقر گردند از ترانسفر وساپورت واموراجرائی روزمصاحبه

ومراحل پس ازآن برخوردارمی باشند. 

متقاضیان محترم می بایست یک روز قبل از صبح روز مصاحبه پس از مستقر شدن در هتل جهت

هماهنگی های لازم با اینجانب  تماس حاصل  فرمایند.

چنانچه متقاضیان محترم  قصد دارند که پاسپورت خود را جهت صدور ویزا در مرحله دوم  به دفتر

نمایندگی تهران تحویل نمایند تنها یک شب اقامت در دبی برای روز مصاحبه اکتفا می نماید.

3- مشاوره و تنظیم مدارک مورد نیاز برای روز مصاحبه

4- پس از تائید شدن ویزای شما بعد از مصاحبه متقاضیان به دو دسته تقسیم می گردند :

دسته اول : اشخاصی که نیاز به انجام اموراداری بیشتری داشته باشند  پس از مصاحبه برگه زرد 

راهمراه با case no دریافت نموده وجهت آماده شدن ویزاحداقل نیاز به 2 تا 24 هفته می باشد.

لذا  برای  ثبت  ویزا در  پاسپورت  خود احتیاج  به حضور  مجدد  شما  متقاضی محترم  نمی باشد.

با تکمیل نمودن فرم  مربوط به تحویل  پاسپورت در وب سایت و تماس با  دفتر نمایندگی  پاسپورت

خود  را تحویل   نموده  و برای مراحل اجرائی  صدور  ویزا  از  زمان  تحویل  پاسپورت  تا  زمان

دریافت توسط case no خود در وب سایت مطلع گردیده وکپی از ویزای خود را رویت نمایید.

چنانچه پس از6 ماه کیس نامبر شما اعلام نگردید از طریق ایمیل اسم  و فامیل و کیس نامبر خود

را برای اینجانب ارسال نمائید.

چنانچه پس از 10 ماه کیس نامبر شما اعلام نگردید پاسپورت خود را جهت بازبینی مجدد پرونده

توسط دفتر نمایندگی تهران برای اینجانب ارسال نمائید.

دسته دوم : اشخاصی که  نیاز به انجام  امور اداری بیشتری نداشته  باشند  پس از مصاحبه برگه

صورتی رادریافت  نموده و پس از بازگشت به ایران  و با مراجعه به دفتر نمایندگی پاسپورت خود

را جهت صدور ویزا تحویل  نموده وبرای مراحل اجرائی صدور ویزا از زمان  تحویل  پاسپورت تا 

زمان دریافت توسط شماره موبایل خوددروب سایت مطلع گردیده وکپی ازویزای خودرارویت نمایید.

لازم به  ذکر می باشد که در برخی از موارد  صدور ویزا از 5 تا 20  روز هم  بطول  بینجامد.

ایام کار کنسولگری درهفته از یکشنبه تا پنج شنبه می باشد لذا روزهای جمعه و شنبه وهمچنین

تعطیلات محلی وآمریکائی جزو روز کاری برای صدور ویزا محسوب نمی گردد.

صدور ویزا بدون استثناء در همان روز مصاحبه امکان پذیر نمی باشد.

 

 

© 2010 vejahati.com, Dubai, UAE . All rights reserved.